Буцах

Үндэсний тэтгэврийн даатгал

      Нэйшнл Лайф Даатгал компани нь 2007 оноос эхлэн тэтгэвэр, хуримтлал, эрүүл мэнд болон амь насны даатгалаар мэргэшин ажиллаж байна. "Үндэсний" тэтгэврийн даатгалд хамрагдсанаар хураамжийн дүн болон төлөх давтамжаа та өөрөө сонгох бөгөөд 5 жилийн дараагаас эхлэн тэтгэвэр авах боломжтой болох юм. Мөн даатгуулагч бүрийг гэнэтийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах болон амь насаа алдах эрсдэлийн даатгалд хамруулдгаараа онцлогтой.

      Та "Даатгал авах" товчин дээр дарж, зааврын дагуу өөрийн хувийн мэдээллээ оруулснаар гэрээгээ цахимаар байгуулах боломжтой. 

ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ /Тусгай нөхцөлт/

Даатгал авах

ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ /Энгийн/

Даатгал авах